Säga ja till livet
 
  Sexsibility-coachutb.
  - Om modulerna
  - Om lärarna
  - Frågor och Svar
  - Feedback
  - Pris och info
  - Anmäl dig


Tantra  Massage coaching
Om Tantra, sex, Sexsibility, närhet
Om Starspray och workshops kurser om Tantra Sexsibility Tantrasex intimitet närhet relationer parkurser
 
  Sexsibility-coachutbildningen
 
 

Att känna sig mer levande
Sexsibility-coachutbildningen handlar inte bara om att få ett bra sexliv, utan att uppleva livet på ett helt nytt sätt.

Målet är att du ska känna dig mer levande, kunna njuta mer, säga Ja till livet och sedan kunna stödja andra att uppleva samma sak.

Under tre terminer tränar vi oss på att våga vara nära, släppa på skam, skuld och blockeringar, så att vi får mer tillgång till vår inre värld och kan möta andra på en djupare nivå.

Ett Dream Team med inspirerande lärare:
Johan Ekenberg, Calle & Jennie Rehbinder, Ylva Franzén, Sarita, Lorenzo Stiernquist, Barbara Carrellas, Charlotte och Alexander Rudenstam m.fl. är ett riktigt Dream Team inom detta område.

Tantra och sexuell andlighet

Det är en omfattande utbildning med både djup och bredd. Förutom teoripass och egna studier kommer det att vara praktiska och dynamiska övningar för att släppa på sexuella hämningar och blockeringar. Du kommer att få stöd i att bli friare i ditt uttryck (känslor, ljud, andning och rörelse), öka din kroppskännedom och hitta din inre kraft och harmoni.
 
Mycket av utbildningen bygger på Tantrisk och Taoistisk sexualitet och stor vikt kommer att läggas på var och ens egen inre process.

Vad syftar utbildningen till?
Utbildningen syftar till att deltagarna ska bli erfarna lärare inom sexualitet och närhet. Lärare som har släppt på många av sina egna blockeringar och hämningar, som vet hur man gör för att känna sig mer levande, hur man får ett fantastiskt sex- och kärleksliv och som kan guida andra att också hitta dit.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen är öppen för alla, men vänder sig i första hand till dig som vill arbeta med andra kring sex och närhet t.ex. som Sexsibility-coach, coach inom andlig sexualitet. sexcoach, sexrådgivare, sexterapeut el.dyl. Om du redan arbetar som t.ex. sexolog, terapeut, andningspedagog, coach eller med kroppsbehandlingar kan du integrera det du lär dig under utbildningen med den verksamhet du bedriver idag. På så sätt kan du ge ett bättre stöd till dina nuvarande klienter som har problem kring sexualitet och närhet. Dessutom kan du som Sexsibilitycoach hitta nya målgrupper att vända dig till.

Så mycket mer än bara en kurs
Att gå Sexsibility-coachutbildningen är så mycket mer än att gå ett antal fristående kurser. Varje modul bygger på den modul som varit tidigare och är en förberedelse för kommande modul. Lärarna anpassa det de lär ut efter vad gruppen är i sin process och väljer övningar som passar bäst för att alla ska utvecklas på bästa möjliga sätt.

Charlotte och Alexander Rudenstam kommer att vara med på alla moduler. De är exsibilitycoacher, kroppsterapeuter, och har bl.a. gått Therapist training på Osho Risk. De kommer att se till att det som händer med gruppen och var och en, tas om hand på ett bra sätt.

Lorenzo Stiernquist kommer med både teori och praktiska övningar lära ut om Sexsibilitycoaching och hur var och en (med olika förutsättningar) kan arbeta med människor kring sex, närhet och andlighet. Lorenzo kommer vara med på flera moduler men främt ha fokus på deltagarnas arbete mellan modulerna.

Sammanhängande process

Varje deltagares utvecklingsprocess är viktig och det kommer att finnas utrymme för dig att dela med dig av dina upplevelser, få svar på dina frågor och få det stöd som behövs.

Modulerna kommer att skilja sig åt på grund av olika tema och gästlärare, men vissa delar som t.ex. dans, utlevelse, andning, kroppsmedvetenhet, meditation och beröring kommer alltid att vara med.

Mellan modulerna kommer det att vara egna studier och övningar. Var och en kommer att ha en person från gruppen (en ”buddy”) som kan ge stöd och uppmuntran och som man kan diskutera teoridelarna med.

Det är även rekommenderat att ha egen terapi mellan modulerna för att kunna bearbeta det som kommer upp när man gör övningar på egen hand.

Alla kommer också att få göra ett eget specialarbete och redovisa det i slutet av utbildningen.

Grundutbildning på 3 terminer
Grundutbildningen är uppdelad på 12 moduler som sträcker sig över 3 terminer. Förutom grundutbildning kommer det att finnas möjlighet att komplettera med vidareutbildningar. Dessutom kommer olika specialkurser, retreater och workshops att ordnas för dig som är Sexsibility-coach.

Grundutbildningen är med andra ord början på en resa där du kommer att ingå i ett nätverk av spännande människor som utvecklas tillsammans och som stödjer varandra i sitt arbete med andra.

Gå vidare:

 
 Läs mer vad dem olika modulerna innehåller
  Läs mer om alla lärarna
  Svar på vanliga frågor kring utbildningen
  Feedback från deltagare på utbildningen
  Pris och info
  Anmäl dig

 

  Sexsibility Utbildning Sex och Tantra

Sex, närhet och andlighet.

Feedback från
deltagare:


Om Sexsibility-coachutbildningen

Här kan du läsa, men också höra och se deltagare från Sexsibility-coachutb. berätta om vad den betytt för dem.

 Läs, hör och se mer >>


Vad betyder Sexsibility?

Sexsibility (Sexsibilitet på svenska) innebär att ha sex med sensibilitet.

En sexualitet som handlar om närhet, närvaro, tillit, lyhördhet, kraft och hängivelse. En sexualitet där alla delar (Chakran) får vara med. Både vår djuriska kraft, vår mänskliga sårbarhet och vårt andliga ljus.

Sexsibility är bl.a. inspirerat av Tantrisk och Taoistisk sexualitet men är anpassat till dagens modernare samhälle och levnadssätt.
 


Glädje, Närhet och Kärlek

"Jag har alltid haft ett brinnande intresse för sex och det sexuella. Men tidigare kände jag aldrig att det rymdes inom normen eller det socialt accepterade. Jag vågade inte uttrycka vad jag kände eller längtade efter. Att gå Sexsibilitycoach-utbildningen var som att komma hem för mig. Jag förstod att min sexualitet är min främsta skaparkraft och drivkraft – en av mina bästa och vackraste egenskaper – och hur jag kan ge uttryck för den på ett ärligt och respektfullt sätt."
Lars Maria Norén


Vänskap, kärlek och närhet


 

 

E-post: lorenzo@starspray.com •  Hemsida: www.starspray.com
Mobil: +46722811178 • Telegram: t.me/LorenzoStiernquist