Nyhetsbrev från Starspray 2020-08-09   Läs via webbläsaren

For English see below or click here >>  

Conscious Camping - Sexsibility Week
18-23 August 2020 på Ängsbacka

Är du också exalterad över det här?
Detta Sexsibilityevent vecklar sakta ut sig till något mycket vackert. Workshopledarna skapar helt nya unika workshops eller anpassar de populära workshops som de brukar ha till situationen med Covid-19. Många workshops kommer att fungera både om du är singel (eller kommer utan din partner) eller om du vill göra workshopen tillsammans med någon.

Delta i workshops som t.ex. Pimp up your sex life, Queer Curious Encounters, Ecstatic dance (naked or clothed), Into the unknown, Tantra massage, Tease&Striptease, Dance Into Your Lust, Energetic spanking, The BDSM play partner, Tantric ropes, Playful KamaSutra, och många fler. Lär dig nya saker, ha kul, ät god mat, njut av sommaren, ha sharingar och träffa underbara människor.

Här är några av workshopledarna: Lamhita Jacobson, Rupert Alison, Andy Buru, Ingrid Frideborgsdotter, Calle Rehbinder, Lisa Björling, Johan Ekenberg, Li Storm (Lisa Josefsson), Mevanya, Lars Hedlin, Liisa Fatuma, Henrik Bengtsson, Salila, Lorenzo Stiernquist, Ronyah...

Det är helt fantastiskt att vi har lyckats sätta ihop detta Coronavirus-anpassade event.

Så sitta inte hemma i "bubblan", kom och träffa Sexsibilityfamiljen på ett nytt sätt.

Mer information om innehåll, upplägg och om praktisk information finns på Ängsbackas hemsida www.angsbacka.se där du även kan anmäla dig >>

Om du missade förra utskicket där jag svarar på frågor om vad Conscious Camping är, hur vi hanterar situationen med coronaviruset, om man kan komma utan en partner och andra frågor så kan du läsa det här >>

Med kärlek,
Lorenzo (han/honom)
 
Tantra Sexsibility Sex Festiva lWorkshop
  In English
Tantra Sexsibility Sex Festiva lWorkshop
Conscious Camping - Sexsibility Week
August 18-23 2020, Ängsbacka, Sweden


Are you also excited about this?
This event slowly unfolds into something very beautiful. The workshop leaders create completely new unique workshops or adapt the popular workshops that they usually have to the situation with Covid-19. Many workshops will work both if you are single (or come without your partner) or if you want to do the workshop with someone.

Attend workshops such as Pimp up your sex life, Queer Curious Encounters, Ecstatic dance (naked or clothed), Into the unknown, Tantra massage, Tease&Striptease, Dance Into Your Lust, Energetic spanking, The BDSM play partner, Tantric ropes, Playful KamaSutra, and many more. Learn new things, have fun, eat good food, enjoy the summer, have sharings, and meet awesome people.

Here are some of the workshop leaders: Lamhita Jacobson, Rupert Alison, Andy Buru, Ingrid Frideborgsdotter, Calle Rehbinder, Lisa Björling, Johan Ekenberg, Li Storm (Lisa Josefsson), Mevanya, Lars Hedlin, Liisa Fatuma, Henrik Bengtsson, Salila, Lorenzo Stiernquist, Ronyah...

It is absolutely fantastic that we have managed to put together a Coronavirus-adapted event.

So do not sit at home in “the bubble”, come and meet the Sexsibility community in a new way.

You can read more about the event’s content and practical information at Ängsbacka's website www.angsbacka.se or book your ticket now.

If you missed the previous newsletter where I answer questions about what Conscious Camping is, how we handle the situation with the coronavirus, if you can participate without a partner and other questions, then you can read about this here >>

Love,
Lorenzo (he/him)
  

Tantra Sexsibility Sex Festiva lWorkshop

Lorenzo Stiernquist
Starspray
+46 722 81 11 78
lorenzo@starspray.com
www.starspray.com
twitter.com/Starspray
www.facebook.com/lorenzo.stiernquist

Tantra Sexsibility Sex Festiva lWorkshop
Click on the link below to cancel the newsletter:
www.starspray.com/nyhetsbrev.htm

Klicka på länken nedan om du vill avboka nyhetsbrevet:
www.starspray.com/nyhetsbrev.htm