Till hemsidan om Starspray Tantra Sexsibility
Utbildninga i Coaching  Massage Tantra Sexsibility Tantrasex intimitet närhet relationerr
Kurser i Tantra Sex
Tantra  Massage coaching
Om Tantra, sex, Sexsibility, närhet
Om Starspray och workshops kurser om Tantra Sexsibility Tantrasex intimitet närhet relationer parkurser
Om Lorenzo Stiernquist Tantralärare och Sexsibilitycoach Coaching för par och singlar
Workshop kurser kring Tantra Sexsibility Tantrasex intimitet närhet relationer parkurser
Länkar kring Tantra Sexsibility Sex intimitet närhet relationer parkurser
Kontakta  Lorenzo  Lärare och coach inom sex Tantra Tantrasex Sexsibility relationer

Festival Sex Närhet Korpp och själ

 
tantraworkshop

Anmälan till
The Wheel of Consent
(Samtyckeshjulet)
21-23 september 2018

tantraworkshop
 


Pris
1.900 kr inkl. moms för privatpersoner
1.900 kr exkl. moms för företag (2.375 kr inkl. moms)

Överenskommelser:
Jag är införstådd med att om jag blir antagen så åtar jag mig att betala hela beloppet innan kursen startar och jag vet att avbokning kan bara ske genom uppvisat läkarintyg och att det då återbetalas 75% av betald kursavgift. Jag har förstått att allt som sker under kursen är konfidentiellt. Jag kan berätta om mina egna erfarenheter, men jag kommer inte att prata med utomstående om vad andra deltagare heter, sagt eller gjort och jag kommer inte att filma, ta kort eller spela in ljud under kursen. Jag förstår att denna kurs inte ska ses som en ersättning för terapi och att jag själv är ansvarig för att delta på ett sätt som jag känner att jag klarar av (psykiskt, fysiskt och känslomässigt). Jag har förstått att allt på kursen är frivilligt att delta i och att jag när som helst kan ändra mig, säga nej, sluta med det jag gör eller att lämna rummet eller situationen.
Jag kommer även att respektera andras gränser, inte bruka våld och inte diskriminera eller trakassera någon. Jag har förstått att det inte är tillåtet att vara drogpåverkad eller använda alkohol eller andra droger under kursens gång.
Jag tar ansvar för att informera ifall jag har några sjukdomar, allergier, får psykiatrisk vård, har fysiska dysfunktioner, är nyopererad, äter mediciner eller om det är något annat som Lorenzo eller deltagarna behöver känna till om som kan ha negativ inverkan på mitt deltagande eller andra deltagares säkerhet.

Anmälningsformulär

Kontaktuppgifter - Alla 5 fälten nedan måste fyllas i
festival

Namn:

Kön:
(man/kvinna/annat)

Adress:

E-post:

Tel:

Hur vill du betala?

Kontant

(jämna pengar)

Personnummer:

Faktura företag


Företagsnamn:

Organisationsnr:

Meddelanden:
festival

Viktig information om dig:
(Om det behövs. Se överenskommelserna ovan)

 

Hur fick du reda på om kursen (valfritt)?
  

 

Övriga meddelanden (valfritt):

 

 

Jag har läst och godkänner överenskommelserna ovan.

Info 
När du klickar på knappen "Skicka" så kommer du automatiskt till en sida med adressen, tider och mer information. Skriv ut den informationen eller gör ett bokmärke så att du lätt kan återkomma till sidan.

 För mer information:
Har du övriga frågor kan du kontakta Lorenzo Stiernquist
Mobil: 0722 81 11 78 E-post: lorenzo@starspray.com

Välkommen!

tantraworkshop

 

 

Adress: Box 49, 114 79 Stockholm   Mobil: +46 722 81 11 78
E-post: info@starspray.com    Hemsida:
www.starspray.com