Till hemsidan om Starspray Tantra Sexsibility
Utbildninga i Coaching  Massage Tantra Sexsibility Tantrasex intimitet närhet relationerr
Kurser i Tantra Sex
Tantra  Massage coaching
Om Tantra, sex, Sexsibility, närhet
Om Starspray och workshops kurser om Tantra Sexsibility Tantrasex intimitet närhet relationer parkurser
Om Lorenzo Stiernquist Tantralärare och Sexsibilitycoach Coaching för par och singlar
Workshop kurser kring Tantra Sexsibility Tantrasex intimitet närhet relationer parkurser
Länkar kring Tantra Sexsibility Sex intimitet närhet relationer parkurser
Kontakta  Lorenzo  Lärare och coach inom sex Tantra Tantrasex Sexsibility relationer

Festival Sex Närhet Korpp och själ

 
tantraworkshop

Anmälan till Sexsibilitykvällen 15 februari 2019
 

tantraworkshop
 

Här nedan kan du anmäla dig och välja hur du vill betala.

Status för anmälningarna:
Det finns platser kvar.

Betalning
Du kan välja att betala på olika sätt; kontant, med Swish eller med faktura.

Anmälan är bindande
Du anmäler dig via formuläret nedan. Anmälan är bindande och ingen återbetalning sker, så se till att du bara anmäler dig om du verkligen bestämt dig för att gå. Om du väljer att betala kontant eller med Swish, men inte dyker upp på kvällen så kommer en faktura (300 kr) att skickas till dig.

Om trygghet, samtycke, könsfördelning m.m.
Alla (över 18 år) kan delta oavsett tidigare erfarenhet och sexuell läggning. Jag välkomnar både par, singlar, polyrelationer och dig som har en partner hemma. Det brukar vara deltagare i olika åldrar och med olika bakgrund. Män, kvinnor och andra är välkomna och jag försöker se till att ingen av dessa blir för övervägande. Allt är frivilligt och du deltar självklart endast i dem övningar som du vill delta i. Vilket också innebär att ingen behöver göra en övning med dig. Jag parar inte ihop deltagare, men jag försöker såklart hitta lösningar så att alla som vill ska kunna delta. Det finns såklart inte heller någon garanti för att du ska få uppleva något (eller inte uppleva något) som du satt upp som ett mål för kvällen. Jag har mycket fokus på samtycke och jag är inspirerade av Betty Martins Samtyckeshjulet (the Wheel of Consent). Vilket handlar om att vara sant mot dina egna gränser och respektera andras.

Personlig integritet
Jag kommer inte lämna ut dina kontaktuppgifter till någon annan, inte heller till dem som deltar på kvällen. Om du vill ha kontakt med någon annan efteråt får du själv be om deras kontaktuppgifter innan kvällens slut (och såklart respektera om de säger nej).

Överenskommelser (som du godkänner längre ner):
Jag är införstådd med att avgiften till denna kväll inte återbetalas om jag lämnar återbud och att jag kommer faktureras (300 kr) om jag angett att jag vill betala kontant eller med Swish, men inte kommer (och därför inte betalat). Jag är införstådd med att om jag vill så kan jag själv ordna med att överlåta min plats eller sälja den till en annan person (av samma kön).
Jag har förstått att allt som sker under kvällen är konfidentiellt. Jag kan berätta om mina egna erfarenheter, men jag kommer inte att prata med utomstående om vad andra deltagare sagt och gjort och jag kommer inte att filma, ta kort eller spela in ljud under kvällen utan allas samtycke.
Jag förstår att denna kväll inte ska ses som en ersättning för terapi och att jag själv är ansvarig för att delta på ett sätt som jag känner att jag klarar av (psykiskt, fysiskt och känslomässigt).
Jag kommer även att respektera andras gränser och jag har förstått att det inte är tillåtet att vara drogpåverkad eller använda alkohol eller andra droger under kvällen.
Jag tar ansvar för att tala om ifall jag har några sjukdomar, allergier, får psykiatrisk vård, har fysiska dysfunktioner, är nyopererad, äter mediciner och att informera om annat som Lorenzo eller deltagarna behöver känna till.
Jag tar ansvar för att ha den försäkring jag önskar under kvällen och jag kan inte göra anspråk på skadestånd för något som jag själv gjort eller utsatt mig för.

Anmälningsformulär

Kontaktuppgifter (fyll i alla fält):
festival

Namn:

Kön:
(man/kvinna/annat)

Adress och personnr:
OBS! Måste anges
vid fakturering (annars inte).

E-post:

Tel:

 
Betalning
Betala kontant (jämna pengar) när du kommer, Swisha eller få en faktura. 50 kr extra tas ut i fakturaavgift om du väljer faktura. Fakturan skickas i första hand till den e-postadress du anger ovan, men vanlig postadress måste anges för att vi ska kunna skicka faktura om inte kommunikationen med
e-post fungerar.

Jag betalar enligt följande:

Standard:

(jämna pengar)Faktura företag 

Meddelanden:
festival

Viktig information om mig:
(Se överenskommelserna ovan)

 

Hur fick du reda på om kvällen?
  

 

Övriga meddelande:

 

 

Jag har läst överenskommelserna ovan och vet att anmälan är bindande.

Portkod och annan info 
När du klickar på knappen "Skicka" så kommer du automatiskt till en sida med mer information. Skriv ut den informationen eller gör ett bokmärke så att du lätt kan återkomma till sidan.

 För mer information:
Har du övriga frågor kan du kontakta Lorenzo Stiernquist
Mobil: 0722 81 11 78 E-post: lorenzo@starspray.com

Välkommen!

tantraworkshop

 

 

Adress: Box 49, 114 79 Stockholm   Mobil: +46 722 81 11 78
E-post: info@starspray.com    Hemsida:
www.starspray.com